Solvens II

Den 1 januari trädde Solvens II i kraft, med nya regler för försäkringsrörelse. SI Consulting har hjälpt ett flertal försäkringsbolag att bli solventa.

Solvens är ett mått på hur väl ett bolag eller en person kan infria sina åtaganden. Direktivet ersatte drygt 17 tidigare direktiv och sammanställer lagstiftningen för försäkringsbolag inom hela EU. Främst gäller detta den mängd kapital som försäkringsbolag i EU måste hålla för att minska risken för insolvens. En ny myndighet: EIOPA har införts som har för avsikt att vara en Europeisk tillsynsmyndighet för liv-, sak-, och återförsäkringsbolag, med syfte att ha stark översyn över försäkringsbolag i Europa.

 

 

Vill du veta mer?

Fredrik Petersson

VD  

+46 70 976 99 99

fredrik.petersson@siconsulting.se

© 2019 by SI Consulting AB.

SI Consulting
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon