Testledning / Test

SI Consulting erbjuder testledare och testare som kvalitetssäkrar implementering av projektet. Vi har testledare med gedigen erfarenhet av testplanering, testning, status- och slutrapportering.

Testaren planerar och utför testerna i de olika faserna; system, integration och acceptanstest i agila eller plandrivna team. Det är viktigt att hitta fel tidigt i processen då det är mest kostnadseffektivt att göra rättningar. Tester utförs enligt skrivna testfall, testautomatisering eller genom utforskande testning, vilket ställer höga krav på testaren. Rapportering av defekter är viktig feedback till testledaren för prioritering av rättningar.

 

 

Vill du veta mer?

Fredrik Petersson

VD 

+46 76 976 99 99

fredrik.petterson@siconsulting.se

© 2019 by SI Consulting AB.

SI Consulting
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon