Exjobb 2016

Hur Externa Regelverk Påverkar Försäkringsbranschen -
En Studie på Svenska Försäkringsbolag         
Anpassningar till Solvens II

Siri Andersson Patricia Lind
Examensarbete VT 2016
INDEK 2016:48

Exjobb 2017

Basel III – Evidence from sweden
Implications of basel iii on capital structure on Swedish companies in the industrial goods sector

Louise Klefvenberg & Madeleine Mannehed  Examensarbete VT 2017
KTH

© 2019 by SI Consulting AB.

SI Consulting
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon