top of page

SCROLL

Projektledning

funktioner

Projekt

Ledning

projekt

ledning

SI Consulting har gedigen erfarenhet av att driva projekt. Med kravhantering som bas knyter vi ihop IT och verksamhet till en enhet, vilket vi anser är en fundamental förutsättning för att projektledaren ska erhålla en helhetsbild av projektet i fråga.

 

Vi erbjuder med vår unika expertkompetens och erfarenhet tillsammans med agil projektledning de perfekta förutsättningarna för ett strukturerat och gott samarbete som får er att uppnå era mål.

Kravhantring

Krav-

hantering

krav-

hantering

En kravanalytikers roll är att analysera nya regelverk och omvandla de påföljande förändringsbehoven hos kunden till tydliga krav. Vi genomför workshops, intervjuer, GAP-analyser och modellerar processer hos kunden för att kartlägga nuläget och planera för framtiden.

 

Många projekt jobbar agilt idag, vilket ofta leder till revideringar av gårdagens kravbild. En kravanalytiker ska också kunna samarbeta med utvecklingsteamet och testteamet för att knyta ihop hela projektet. Resultatet är både funktionella och icke-funktionella krav som en projektledare kan använda i sin projektplanering.

Testledning

Test-

ledning

Test-

ledning

SI Consulting erbjuder testledare och testare som kvalitetssäkrar implementering av projektet. Vi har testledare med gedigen erfarenhet av testplanering, testning, status- och slutrapportering.

 

Testaren planerar och utför testerna i de olika faserna; system, integration och acceptanstest i agila eller plandrivna team. Det är viktigt att hitta fel tidigt i processen då det är mest kostnadseffektivt att göra rättningar. Tester utförs enligt skrivna testfall, testautomatisering eller genom utforskande testning, vilket ställer höga krav på testaren. Rapportering av defekter är viktig feedback till testledaren för prioritering av rättningar.

bottom of page