top of page
SI Consulting - Stockholm

STORIES

VÅRA SAMLADE ERFARENHETER

Läs mer

PROJEKTLEDNING

Kravhantering

testledning

"Under min tid som projektledare på Bliwa försäkring ansvarade jag för att implementera ett nytt aktuariesystem i kombination med ett nytt datavaruhus för regulatorisk rapportering (Solvens II).

 

Projektet var komplext men mycket roligt eftersom teamet var dedikerat och medarbetarna hos kunden var ytterst kompetenta. Projektet tog ett par år att genomföra och lämnades sedan över i förvaltning när mitt uppdrag som projektledare avslutades. Ett lyckat uppdrag där vi fick ta ansvar för projektet från start till mål."

"I alla projekt jag varit med i har jag också arbetat med krav, dock oftast inom ramen för de kravändringar som identifieras inom testarbetet. På senare tid har jag dock arbetat i kravteam med att från början skriva kraven. Kvalitet i krav är en otroligt viktigt komponent i projekten och här har jag stor nytta av mina erfarenheter från test. Detta då jag redan vid kravformuleringen skriver tydliga och testbara krav.

 

Erfarenheterna från kravarbetet tillåter sedan att en mer konkret testplanering och teststrategi påbörjas redan tidigt i kravfasen. Jag ser det som en stor fördel att i samma projekt arbeta med både krav och test."

"Under min tid på som testledare på Nordea så ansvarade jag för att ett hundratal system skulle leverera till ett nytt datavaruhus för Basel III och vidare till beräkningsmoduler för RWA.

 

Arbetet inkluderade alltifrån integrationstester, systemtester, acceptanstester och prestandatester. Ett mycket komplext uppdrag med flera olika miljöer, flera länder som var involverade och en tight deadline att förhålla sig till."

bottom of page