top of page

Penningtvätt och finansiering av terrorism (AML)

 

Från 1 augusti 2017 gäller nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

I Sverige finns framför allt två lagar som reglerar bekämpningen av penningtvätt.

Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) är det administrativa regelverk som gäller för företag inom vissa sektorer. Regelverket syftar till att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering.

Lag om straff för penningtvättsbrott är det straffrättsliga regelverket som omfattar penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen medför bland annat att det är brottsligt att tvätta pengar.

Anti Money Laundering (AML) är automatiserade system som skall upptäcka och förhindra penningtvätt. AML-systemen installeras på banker och hos finansiella organisationer för att kartlägga kunders beteende och avslöja beteendemönster eller kontakter som tyder på brottslig penningtvätt.

Vill du veta mer?

Kontakta Caroline pettersson

bottom of page