top of page

Priip-produkter är paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIP). Lagförslaget träder i kraft 1 januari 2018 och kommer att ställa nya krav på produktfaktablad.

 

PRIIP har till syfte att öka insynen och öppenheten avseende paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter. Förordningen ålägger försäljare och förmedlare av sådana försäkringar som omfattas av förordningen att tillhandahålla ett faktablad, ett så kallat Key Information Document (KID), till icke-professionella investerare. Ändamålet med regleringen är enligt skälen till förordningen att skyddet för investerare ska stärkas och att förtroendet för finansmarknaden ska öka.

Vill du veta mer?

Kontakta Caroline pettersson

bottom of page