top of page

SI Consulting erbjuder Basel IV konsulter med gedigen erfarenhet av föregående regelverk (Basel III)

 

Det övergripande syftet med det nya regelverket är att ytterligare stärka bankernas förmåga att stå emot förluster och att minska sannolikheten för nya finansiella kriser. Basel IV innebär att bankerna måste ha ännu mer kapital av bättre kvalitet samt att helt nya krav på bankernas likviditet införs och strängare rapporteringsregler. De nya reglerna i Basel IV kommer att införas stegvis med en preliminär tidsram år 2021/2022.

Vill du veta mer?

Kontakta Caroline pettersson

bottom of page