top of page

SI Consulting kan erbjudna erfarna IORP 2 konsulter med gedigen erfarenhet av tjänstepensionsdirektivet och livförsäkringsföretag.

 

Den 14 december 2016 antogs det andra tjänstepensionsdirektivet inom EU, det så kallade IORP 2-direktivet. Direktivet ska vara genomfört i nationell rätt senast den 13 januari 2019.

Införandet av IORP 2-direktivet kommer innebära att tjänstepensionsverksamhet kan bedrivas antingen i försäkringsföretag enligt Solvens 2 eller i tjänstepensionsinstitut enligt IORP 2. Tjänstepensionsdirektivet innehåller bland annat bestämmelser om information till förmånstagare, värdering av pensionsförmåner, investeringsregler, kapitalkrav, outsourcing och gränsöverskridande verksamhet. Det innehåller också krav på företagsstyrning och nyckelfunktioner.

Vill du veta mer?

Kontakta Caroline pettersson

bottom of page