top of page

SI Consulting erbjuder erfarna konsulter inom IDD (Direktivet om försäkringsdistribution)

 

Den 3 december 2015 antogs Europarlamentets och rådets direktiv om försäkringsdistribution (IDD) och beslut om att direktiv om försäkringsförmedling (kallat IMD) kommer att upphävas.

 

I de nya bestämmelserna i försäkringsdistributionsdirektivet IDD är syftet att stärka konsumentskyddet, uppdatera för en mer komplex finans- och försäkringsmarknad, samt att harmonisera lagstiftning mellan EU:s medlemsländer. Detta kommer att genomföras i svensk rätt genom en ny försäkringsdistributionslag. Genom IDD införs nya och skärpta regler för den distribution av försäkring som utförs av försäkringsföretag, återförsäkringsföretag och försäkringsförmedlare. De nya reglerna ska börja tillämpas den 23 februari 2018

Vill du veta mer?

Kontakta Caroline pettersson

bottom of page