top of page

Den nya försäkringsstandarden IFRS 17 (Försäkringsavtal/Insurance Contracts) publicerades den 18 maj 2017. Standarden ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 i noterade försäkringsbolags koncernredovisningar.

 

IFRS 17 är den nya standarden för redovisning av försäkringskontrakt. IASB:s mål är att genom införandet av IFRS 17 öka transparensen och jämförbarheten i redovisningen av försäkringskontrakt.

Standarden förväntas resultera i stora förändringar i befintliga redovisningssystem, aktuariella beräkningsmodeller och dataflöden.

Med SI Consultings breda kompetens inom IFRS 17 hjälper vi er med förberedelserna inför den nya standarden och konkretiserar själva implementeringen.

Vill du veta mer?

Kontakta Caroline pettersson

bottom of page