top of page

SI Consulting har erfarna konsulter inom GDPR (General data protection regulation) för bank- och försäkring.

 

Från och med 25 maj 2018 träder GDPR i kraft. För myndigheter, företag och organisationer kan detta komma att betyda en hel del förändringar.

Syftet med denna förordning är att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom Europeiska unionen. All form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person omfattas av detta regelverk som är betydligt mer omfattande än tidigare PUL i Sverige. Företag som bryter mot förordningens regler riskerar böter på 4% av sin globala omsättning, eller upp till 20 miljoner euro.

Ansvarig tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten (före detta Datainspektionen).

Vill du veta mer?

Kontakta Caroline pettersson

bottom of page