top of page

Foreign Account Tax Compliance Act, förkortad FATCA, är en amerikansk lagstiftning som antogs av den amerikanska kongressen i mars 2010.

Finansiella institut (banker och kapitalförvaltare med flera) runt om i världen ska på grund av den amerikanska lagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) lämna uppgifter om amerikanska personers och företags kapitalinkomster och kapitaltillgångar till den amerikanska federala skattemyndigheten, IRS (Internal Revenue Service).

FATCA-avtalet innebär att svenska Skatteverket och amerikanska IRS utbyter uppgifter om kapitalinkomster och kapitaltillgångar med varandra. Sverige lämnar uppgifter för amerikanska personer och USA lämnar motsvarande uppgifter om svenska personer.

SI Consulting har bistått flera banker i datahanteringen runt FATCA. Vi kan erbjuda kvalitetskontroller och/eller uppdateringar av befintligt arbete.

Vill du veta mer?

Kontakta Caroline pettersson

bottom of page