top of page

MiFID II träder i kraft 3 januari 2018. Söker ni kunniga konsulter inom MiFID II och MiFIR eller behöver göra en kvalitetsgranskning av befintligt arbete så kan SI Consulting hjälpa er.

Den nya europeiska regleringen har i syfte att åtgärda kritiken mot de intressekonflikter som uppstår till följd av att värdepappersinstitut och deras rådgivare typiskt sett tar emot provision från aktörer som producerar finansiella instrument. Kritiken syftar på att i första hand gynna värdepappersinstitutet och den enskilde rådgivaren snarare än kunden. I sin tur innebär den nya regleringen att en stor del av reglerna i tidigare direktiv MiFID överförs mer eller mindre oförändrade till MiFID II, dels att det införs nya regler eller regler som är mer utförliga än motsvarande regler i MiFID. I MiFID II finns även regler om transparens i fråga om handeln med finansiella instrument och transaktionsrapportering.

MiFID II innehåller flera viktiga områden där vi kan stötta med olika typer av konsultroller.

Vill du veta mer?

Kontakta Caroline pettersson

bottom of page